Kurs sędziowski w Warszawie

Wydział Sędziowski w Warszawie organizuje kurs sędziowski. Zapisy trwają tylko do końca miesiąca.

Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:
- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia – w takim przypadku zaświadczenie o kontynuowaniu nauki)
- wypełnienie ankiety będącej zgłoszeniem na kurs, oświadczenie o niekaralności
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej

Wymagania:
- wiek od 15 lat
- dobra sprawność fizyczna
- dyspozycyjność w weekendy

Zapisy na kurs przyjmowane są w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, ul. Piławska 111, w terminie do 30 listopada 2019 roku. Zajęcia szkoleniowe będą się odbywać od grudnia do marca w Warszawie.

Sędzia za swoją pracę otrzymuje gratyfikacje finansową.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.ws.waw.pl